Maskiner, utrustning och planering till industrin

Vi erbjuder tekniska lösningar till Foderindustrin, Kvarnindustrin och Livsmedelsindustrin

MIXON

Vi erbjuder tekniska lösningar till industrin

Till vår verksamhet hör import av maskiner och utrustning

Blandare, hammarkvarnar, transportörer, rörsystem, filtersystem, magneter, sorterings- och skalmaskiner, vibrationssiktar, storsäckshanteringsiloutmatare och utrustning.

Vi löser era problem med mångårig erfarenhet från olika industribranscher. 

Vi kan erbjuda er:

Vi löser era tekniska problem då det gäller val av maskiner eller att designa en linje för hantering av olika råmaterial.

Vår styrka är att vi har lång erfarenhet av både planering, konstruktion, ledning och försäljning inom dessa branscher.

Vi har över 30 års erfarenhet av projekt från foder, kvarn och livsmedelsindustrin.

Vår policy är ett fungerande system med en nöjd kund till vettiga priser.

Vår verksamhet  bygger på ett ömsesidigt förtroende .

Exempel på levererade projekt

I vår marknadsföring är vår policy den att om kunden så önskar stannar referenserna mellan leverantören och kunden. 

Kontakta oss om ni behöver tekniska lösningar till era projekt

Olav Byrkjeland, Försäljare

POHJANMAAN MIXON OY
+358 500 765 050
olav.byrkjeland@mixon.fi

Jaakko Ihanus, Administration

POHJANMAAN MIXON OY
+358 400 566 264
jaakko.ihanus@mixon.fi